Plan- og bygningsloven er på topplisten over Norges mest søkte lover. Hver dag. Hele året.  Loven er den viktigste enkeltloven om fast eiendom, og i samspill med andre lover sentral i rettsspørsmål om fast eiendom.

Planogbygningsrett.no er en uavhengig jussblogg som tar opp juridiske temaer om fast eiendom. Individuelle spørsmål og henvendelser blir ikke dessverre ikke fulgt opp.

MR, compr.JPG

Utdannet jurist (cand. jur)  fra Universitetet i Oslo (1995),  advokatbevilling (1997), doktorgrad i rettsvitenskap (PhD) Universitetet i Oslo (2012). Har i en årrekke undervist i eiendomsjuridiske temaer, vært fagansvarlig for fast eiendoms rettsforhold i Store norske leksikon, og har som faglitterær forfatter skrevet juridiske fagbøker, artikler og digitale lovkommentarer. 

- Marianne Reusch -

Den lille