KURS OG WORKSHOPS --- FØRSTE KVARTAL 2021 (januar-mars)

 

Kurs og workshops første kvartal 2021:

 

FULLTEGNET. Nye kurs legges ut etter påske.

Ingen saker er like. Men når vanskelighetene tårner seg opp, er det ett spørsmål som ofte går igjen: Hvor skal jeg begynne? I vårens digitale kurs brukes erfaringer, beste praksis, egne og andres tabber, samt en lang rekke andre ressurser i jakten på løsningene på både små og store utfordringer av faglig art. Det foreleses over kursets tema, og vi gjennomgår juridiske verktøy og nyttige teknikker. I kursene brukes tilrettelagte undervisningseksempler. Deltagerne gis også mulighet til å ta med seg et utvalg egne saker og problemstillinger som kan brukes når vi går gjennom analysemetoder, arbeidsteknikker og juridisk verktøy.

Kurs og workshops gjennomføres på Teams med 2 samlinger à 1,5 time i perioden 15. januar - 25. mars 2021. Introduksjonsmateriale kommer i forkant, slik at tiden kan brukes mest mulig effektivt. Det blir også anledning til utveksling av spørsmål og svar mellom samlingene.

Kurset passer for: Grupper fra 2-8 personer. Kolleger kan danne egne grupper, eller man settes sammen med andre deltakere, typisk fra en annen kommune.

 

Velg mellom to hovedtemaer:

  • «De vanskeligste sakene i skuffen». De fleste arbeidsplasser har sine "cold cases", saker som har stoppet opp fordi de har blitt for kompliserte, for konfliktfylte, eller av en eller annen grunn rett og slett har stoppet opp. På kurset går vi gjennom nyttige analyseteknikker og ser ordentlig gjennom verktøykassen. Kanskje kan man ta nye skritt mot en løsning?

  • Kortere saksbehandlingstid - bedre resultater. Det er ikke nødvendigvis den enkelte sak som er så vanskelig. Problemet kan være mengden.  Mottoet for dette kurset er at "tilgjengelige ressurser er tilstrekkelige ressurser". Her deles teknikker som virker.

Har du, ditt team eller din avdeling ønsker om andre kurstemaer som ikke fanges opp her? Send gjerne en forespørsel, så ser vi hva som lar seg gjøre 😊

Kurs Q2 2021.jpg

Kurs april-juni 2021

Kontaktskjema nederst  på siden.

Kurs 2021 - Plan- og bygningsrett

Takk for din henvendelse! Du hører fra oss snart:)