Søk
  • Marianne Reusch

Digitale byggesøknader nå!

I fjor høst stengte Direktoratet for byggkvalitet søknadsløsningen ByggSøk for godt.


Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet jobber for enklere byggesaksprosess. Foto: Bjørn Hugo Pettersen.

Fagdirektør Kari Befring Bjørnstad og hennes stab har tatt viktige skritt i retning av å effektivisere og forbedre digital byggesaksbehandling. Jobben med å få frem nye og bedre søknadsløsninger hatt topp prioritet de siste årene. Nå kan tiltakshavere velge mellom seks ulike løsninger for digitale søknader.Bjørnstad er innen fagmiljøet kjent for sitt imponerende ambisjonsnivå:


Drømmen er at det skal bli like enkelt å levere byggesøknaden som skattemeldingen.

På vegne av veldig mange, Kari, vi håper du får rett så fort som mulig. Hvordan ligger det an, så langt?


- Selv om vi nå er godt i gang, er det selvsagt langt igjen, presiserer hun. Og legger til, med referanse til den nevnte skattemeldingen:


- En krone er en krone. Men et hus er ikke et hus. Hver byggesak er unik. Datagrunnlaget må være godt tilrettelagt, for at de digitale løsningene skal fungere effektivt.


Og datagrunnlaget er?


- Eiendomsopplysninger fra matrikkelen, reguleringsplaner, kartgrunnlag, naturmangfold, kulturminner, fredede bygninger, forurenset grunn, nedgravde rør og ledninger. Den typen ting.


Ideelt skal flest mulig relevante data være ferdig utfylt, slik at søkeren bare skal legge til egne opplysninger om tiltaket det søkes om. Så langt er det en del huller og mangler i dette. La oss si det slik:

Datagrunnlaget er foreløpig en stor showstopper.

Konkurrenter som deler

Direktoratet har brukt mye tid på å følge opp de som lager søknadsløsningene. Jobben har blant annet bestått i å legge til rette for å skape relasjoner mellom leverandørene.


Vi startet med speeddating, forteller Bjørnstad.

Høres spennende ut!


Leverandørene er konkurrenter. Men de hjelper hverandre også gjensidig, og deler. Dette gir gode resultater for alle – i form av bedre søknadsløsninger. Den gode kontakten mellom leverandørene har også gitt utslag i at de innimellom står sammen om å utfordre oss, noe som også kan være et pluss, forteller fagdirektøren.


Enklere! Ambisjonsnivået er høyt, og målet er klart for Kari Befring Bjørnstad og hennes stab i DIBK. Foto: Bjørn Hugo Pettersen.

Søkerne eier saken. Et grunnleggende premiss har vært at den som arbeider med en byggesøknad ikke skal måtte binde seg til en bestemt leverandør. Søkerne skal derfor enkelt kunne ta med seg sine data og flytte over til andre.

For profesjonelle aktører som står for et større antall søknader gjennom året, kan det sikkert være lurt å teste ut ulike leverandørers søknadsløsninger.


Er det mange nok tilbydere, etter deres vurdering?


- Ja, det er etablert en konkurransesituasjon.


Er det plass til enda flere?


- Det hender vi får henvendelser fra aktører som lurer på hva som skal til. Tiden vil vise hvordan dette utvikler seg, og det er absolutt ikke utenkelig at vi åpner for at flere kan få lage løsninger.


«Den digitale motorveien»

I den ambisiøse planen om mer effektiv byggesaksbehandling inngår det Kari Befring Bjørnstad kaller den digitale motorveien. Prosessen starter med at tiltakshaver velger søknadsløsning, legger til nødvendige opplysninger, og ser over forhåndsutfylte data. Den digitale motorveien går via nasjonal sjekkliste som skal filtrere data og luke ut flest mulig feil, før søknaden ankommer kommunen og fordeles til en saksbehandler. Når systemene blir enda bedre utviklet, vil kanskje saksbehandleren få et forhåndsutfylt grunnlag med forslag til vedtak.


- Kommunene mottar den samme informasjonen uansett hvilken søknadsløsning som velges.


Mangler er normalen

Hvor stort er egentlig problemet med mangelfulle søknader?


I følge Kostra (Statistisk sentralbyrås database for rapportering av kommunale nøkkeltall) er det mangler ved omkring 40% førstegangsinnsendte byggesøknader. Antakelig er det reelle tallet høyere. Det er et stort potensial for effektivisering når man lykkes med å få ned andelen mangelfulle søknader. Resultatet vil være lavere kostnader både for søkeren og de saksbehandlende kommunene, samt kortere saksbehandlingstid.

Komplett byggesøknad på første forsøk. Det er målet.

Flaskehalsen akkurat nå er hos kommunene. De som leverer eByggesak – systemet på saksbehandlersiden – sliter med kapasiteten. Vi arbeider sammen med KS for å hjelpe kommunene til å bli gode bestillere – slik at de kommuniserer til søknadsleverandørene hvilke behov som må dekkes i en god søknadsløsning. Søknaden må være like enkel å behandle hos kommunen, som den er å levere for søkeren.


Nabovarslene revolusjonerte. Ingen er selvfølgelig lenger i tvil om at digitale søknader er løsningen, både på tiltakshaversiden og på saksbehandlersiden. Det første, tydelige, svaret på dette kom for et par år siden.

Den obligatoriske nabovarslingen i byggesakene ble revolusjonert nærmest over natten.

Per i dag er over 1 million digitale nabovarsler sendt siden løsningen ble lansert. Rekommanderte brev via papirpost, inkludert plunder og heft for alle involverte, er nå tilbakelagt. Alt tyder på at øvrige elementer i den digitale byggesaksbehandlingen kan oppnå samme gevinst ved effektivisering.


Vi ønsker Direktoratet for byggkvalitet god reise videre langs den digitale motorveien, mot målet om den komplette byggesøknaden.