Søk
  • Marianne Reusch

En mann som kan plan

- Arealbruken skal styres etter planer – ikke etter enkeltsaker og dispensasjoner.


Gnr. 42. Bnr. 1 i Ås kommune. Også kjent som Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet. Fredrik Holth foran den staselige Urbygningen fra 1901.

Slik lyder det når Fredrik Holth forklarer hvordan plan- og bygningsretten henger sammen på et grunnleggende plan.


Han er dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås. Holth er også mye brukt som foreleser innen plan- og bygningsrettslige fagmiljøer over hele landet.


Landsdekkende. Forvaltningsrett på Nordkapp, konsekvensutredninger i Tromsø, reguleringsplaner på Geilo, byggegrenser i Vestfold. Slik kan en vanlig turnéliste se ut for en etterspurt foredragsholder.


- Hvis arealbruken ikke skal styres gjennom arealplaner må Departementet kommunisere dette tydelig til Stortinget og borgerne, uttalte han nylig til Rett24.


Juss og politikk. Forholdet mellom planjuss og politikk er blant Fredriks favorittemaer. Igjen nå aktualisert ved et forslag om endringer i plan- og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse som akkurat har vært på høring. Han er meget kritisk til forslaget, som han mener bryter med lovens prinsipper og system, øker faren for forskjellsbehandling, og generelt svekker rettssikkerheten knyttet til forvaltning og bruk av arealer.


Kritisk røst. Fredrik Holth minner ofte sine tilhørere på at han er kritisk til mye. Samtidig oppfordrer han andre til også å bruke sin kritiske sans. Slik heves nivået.


Lærekraft. Tittelen din – dosent – ser vi ikke så ofte her i Norge. Ellers i Europa er det mer vanlig?


- Dette kommer fra universitetets opprykksystem, forklarer den produktive juristen. Ved siden av undervisning og publisering, har han også bidratt til fagutvikling av emner og kurs innen plan- og bygningsrett på NMBU. Dette har etter hvert blitt populære fag som inkluderes i mange av masterprogrammene som tilbys på Ås.


For fulle hus. En stilltiende honnør til undervisningen kommer gjennom studentenes oppmøte. Når det doseres i plan- og bygningsrett på det tidligst mulige tidspunktet mandag morgen, er lokalet fullsatt.

What successful people do before breakfast? Lærer plan- og bygningsrett av Fredrik Holth!

Og ingen forelesninger er helt like.


-Gjennom mediene kan vi forsyne oss av ferske og dagsaktuelle eksempler fra dette fagfeltet hver eneste uke, understreker Holth.


Forfatter. Flere bøker har det også blitt. Plan og bygningsrett – kort forklart (skrevet sammen med Nikolai Winge) er ute i 2. utgave. En ny bok om ekspropriasjonsrett i den samme «kort forklart-serien» slippes i midten av desember.
For alle som foretrekker harde pakker til jul: Det er bare å notere denne på ønskelisten.