Søk
  • Marianne Reusch

Etatsdirektør på stø kurs

Siri Gauthun Kielland er øverste leder for Plan- og bygningsetaten i Oslo. På hennes vakt er det tatt viktige grep for bedre saksbehandling. Vi har fått en sommerprat med Siri.

Direktør for Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland. Foto: Tom A. Kolstad.

By i utvikling. Siden Christiania fikk sin første bygningslov i 1827, har det vært en rød tråd i ledernes utfordringer: Rask vekst og utvikling. Føler du at fortiden tynger?

- Vi kan se historien og sporene etter mine forgjengere tydelig i bybildet. Bygg lever i lang, lang tid, og vi kan forstå mye om hvordan man tenkte om byutviklingen bare ved å se på det bygde resultatet. Jeg kan se hvordan de har tenkt i bybildet. Men jeg kikker egentlig ikke i bakspeilet.

Jobben min, sammen med mine medarbeidere, er å finne de gode løsningene for både det nye og det eksisterende i samspill.

Slik sett er jeg mer opptatt av å se fremover. Men, jeg synes byen vår har utviklet seg raskt og flott over mange ti-år. Så all ære til mine forgjengere.


Gode medarbeidere løfter nivået. Etatslederen har hånd om store tropper av flittige saksbehandlere. Hvordan holder dere motet oppe i møte med de store bunkene av saker?


- Vi må puste med magen. Min oppgave er å se hver enkelt medarbeider, så godt som mulig. Det er lett å føle på et stort produksjonspress, med mange krav, utålmodige innbyggere og utbyggere. Men vi skal også ta oss tid til å gjøre jobben ordentlig og skikkelig. Å tenke på hvordan en selv kan mestre stress er viktig, men jeg er også opptatt av at vi som ledere i alle ledd skal se og kjenne på hvordan medarbeiderne har det. Her kan vi, og det er nok gjengs for alle organisasjoner, bare bli flinkere.


Verdien av komplett byggesak.

Programerklæringen er at det skal jobbes smartere. Eksempler?


- Vi har både tenkt og gjort en god del. Høsten 2020 startet vi en pilot i to områder av byen på byggesak. Her snudde vi om på vår arbeidsmetodikk, og prioriterte de sakene som var komplett ved innsending. Det gjør at utbyggerne får raskere tilbakemelding fra oss. Tidligere behandlet vi sakene ettersom de kom inn, og vår teori var at vi brukte mesteparten av tiden på at saksbehandler måtte starte – stoppe – starte saksbehandling ettersom sakene ble komplettert fra utbygger. Dette var tidkrevende for alle parter, og ga en dårlig arbeidsflyt. Ny metodikk har fungert bra, og vi innfører dette gradvis over hele byen. Vi jobber også med å se på raskere plansaksbehandling. Dette er mer komplisert, og vi tar oss tid til å gjøre en grundig kartlegging og analyse av hvor skoen trykker, hvor vi også ser på effekten av tidligere tiltak og prosessendringer.

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland og hennes medarbeidere arbeider kontinuerlig fremover med forbedringer. Foto: Tom A. Kolstad.

Innbyggere og utbyggere Medvirkning er jo i vinden. Et stalltips til dem som ønsker å ta del i byutviklingen?

- Si din mening så tidlig som mulig og engasjer deg! Selv om prosjekter er lite konkrete når noen varsler oppstart av en plan, så er det da du har størst mulighet til å påvirke rammene for prosjektet. Det er viktig å følge med, og våre digitale verktøy gir deg mulighet til å både abonnere på nye saker i områder og til å abonnere på utviklingen i enkeltsaker. Bruk dette aktivt, og vær en deltager i byutviklingen. Når en plan er vedtatt av bystyret er løpet til dels kjørt, fordi da er rammene lagt for hva som skal bygges. I den påfølgende byggesaksprosessen kan naboer og nærmiljø påvirke detaljer, og ikke de store spørsmålene om høyder, sol og sikt, utnyttelse og bevaring.


Gode, gamle arealplaner. Oslo har mange gamle reguleringsplaner som fortsatt gjelder og lever i beste velgående. Er det et paradoks at private planer må ha en statussjekk hvis de er mer enn ti år gamle (plan- og bygningsloven § 12-4 femte ledd), mens noe tilsvarende ikke gjelder for kommunens egne planer? - De private planene er kun detaljreguleringer, og normalt knyttet til mindre områder/tomter og helt konkrete prosjekter. Poenget med regelen er å sikre at disse planene gjennomføres innen rimelig tid, og at man vurderer aktualiteten av planen dersom gjennomføringen av planen trekker ut i tid. For kommunens områdereguleringer er dette lite aktuelt, fordi det som oftest må lages detaljreguleringer som følger opp områdereguleringen etterpå.


Når det blåser på toppen. Alle toppstillinger er uriasposter. Hvordan samler etatslederen overskudd til å fortsette innsatsen for byens planer og byggesaker?


-Tid til å gjøre noe annet trenger vi alle. Jeg maler bilder og går tur med hund og mann. Når pandemien ikke stenger grensene, så restaurerer vi liten gård i Skåne. For ordens skyld er jeg ikke med i hytteeiernes søksmål mot staten.


Lykke til videre med viktige oppgaver!