Søk
  • Marianne Reusch

Folk flest bor i hus

Statistikk kan være morsomt. Statistisk sentralbyrås oversikt over boliger i Norge viser at de vanligste boformene er enebolig, tomannsbolig, rekkehus, blokk og andre former for bofellesskap. I den rekkefølge.Den enkle oppsummeringen er at folk bor - i en eller annen bygningsvariant.


Dette er nok også den enkle forklaringen på at plan- og bygningsloven er så høyt på statistikken over etterspurte lover. De aller fleste dager i året er plan- og bygningsloven landets nest mest søkte lov - vanligvis bare passert av folketrygdloven.


Legg til at veldig mange også har hytte - eller sekundærbolig. Statistikken for bygningsmassen forteller at det er over 4 millioner bygninger i landet.


Lover og regler om bygninger er derfor noe som berører de aller fleste - i en eller annen form.


Hva kan man bygge på sin egen eiendom? Hvor høyt kan naboen bygge? Må man søke for å bygge på terrassen? Kan man slå sammen to leiligheter til én? Er det lov å sette inn heis i den gamle bygården? Kan loftet leies ut som hybel? Kan det offentlige anlegge sykkelsti over min tomt, hvis jeg ikke er enig? Og hvordan går jeg frem for å påvirke den nye kommuneplanen?


Små og store spørsmål om hus og eiendom har det til felles at plan- og bygningsloven ofte er startstedet når man skal finne svaret.