Søk
  • Marianne Reusch

Gamle planer - nye muligheter

Reguleringsplaner åpner for muligheter. Reguleringsplaner betyr også begrensninger.


Om en byggesøknad ender med et JA eller et NEI kan i mange tilfeller avhenge av planen – som kort oppsummert er et nøkkeldokument for bruk og forvaltning av eiendom.

Reguleringsplaner kan både være rykende ferske – og av eldre dato.

Bli med i jakten på Norges eldste reguleringsplan. Konkurransen er i gang!


Expiry date. Holdbarhetsdato for reguleringsplaner er formulert i plan- og bygningsloven § 34-2 fjerde ledd. Planene gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan.


Private reguleringsplaner har en egen «ferskvare»-regel i plan- og bygningsloven § 12-4 femte ledd. Er tiltaket med hjemmel i planen ikke satt i gang innen ti år etter planens vedtakelse, har kommunen plikt til å påse at planen er tilstrekkelig oppdatert. Bestemmelsen er ikke formulert som en avslagshjemmel. Dersom kommunen mener tiltaket ikke skal kunne gjennomføres, må planen oppheves eller endres, i samsvar med reglene som gjelder for dette. Alternativ fremgangsmåte er å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i påvente av ny plan.


Les mer om reguleringsplaner og utløpsdato.

137 visninger0 kommentarer

Vil du høre fra oss?

planogbygniningsrett.no

Kommentarer og formidling av fagstoff om eiendomsjuss. 

Få varsel når det kommer noe nytt! 

eller 

Følg via RSS

© 2023 by FEEDs & GRIDs. Proudly created with Wix.com