Søk
  • Marianne Reusch

Hybeljuss

Ett rom og ingenting mer?Bare én norsk lov bruker begrepet hybel. Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter har regler om pendlerdiett for folkevalgte som bor på hybel eller i brakke med kokemuligheter. Men det er ikke det vi skal snakke om her.

Hva er egentlig en hybel, juridisk sett?

Innenfor plan- og bygningsretten snakker man om boenhet. I husleieloven brukes begrepet husrom.

Det finnes ingen juridisk definisjon av begrepet hybel eller hybelleilighet. Ifølge forarbeidene til husleieloven § 1 ligger terskelen lavt (NOU 1993:4):


"Det må i det minste kreves at husrommet har vegger og tak, slik at disse gir ly mot vær og vind. Hvor mye som skal kreves for å karakterisere bygningsmessige innretninger som husrom, må overlates til rettspraksis."

Plan- og bygningsloven har derimot langt strengere krav før noe kan brukes som hybel. Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 1-3 definerer boenhet slik: bruksenhet som har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til boligformål. En boenhet skal ha følgende hovedfunksjoner: stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.


En hybel kan både være selvstendig boenhet og en del av en annen boenhet.Direktoratet for Byggkvalitet skriver i sin veiledning:

«Er hybelen en del av en boenhet må boenheten som helhet oppfylle kravene om tilgjengelighet. Et enkelt rom som leies ut i for eksempel en enebolig, regnes som en del av boligen og inngår i samme branncelle. En leilighet som skilles fra en bolig og per definisjon utgjør egen boenhet, må skilles fra den øvrige boligen med branncellebegrensende bygningsdeler.»

Hyblifisering. Tidlig på 1990-tallet dukket begrepet «hyblifisering» opp. Er det en trussel mot øvrige beboere at leiligheter deles opp til små enheter som leies ut? Både i eierseksjonsloven og borettslagsloven er dette nå lovregulert. Eierseksjonsloven § 24 synende ledd fastsetter at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt . Etter borettslagsloven § 5-4 er grensen 30 dager.


Hybel – oppsummert: Midlertidig tak over hodet, inkludert en rekke lovbestemmelser som spenner fra byggtekniske krav til regler om leiekontrakten.