Søk
  • Marianne Reusch

Kunsten å tolke en reguleringsplan

Hva sier planen - egentlig?

Reguleringsplanen er et avgjørende dokument for utfallet av en byggesak. Det som "følger av" planen, eller er "fastsatt i planen" gir grunnlag for både tillatelser og avslag.


Artikkel i Kommunalteknikk: Gamle reguleringsplaner - en guide til enklere og bedre saksbehandling.


Reguleringsplaner skal praktiseres forutsigbart for borgerne. saksbehandlere skal være trygge på vurdering av tillatelser og dispensasjoner. Med andre ord - mye står på spill. Det er viktig at planene tolkes riktig.


Det viktige utgangspunktet er rett å slett å vite dette: Planer må tolkes.

Planen skal forstås og praktiseres i samsvar med sitt formål og sin hensikt.

Det lett å snuble. For eksempel fordi man tviholder på en firkantet forståelse av et begrep, og glemmer hva planen skulle løse.


Tolkningsplikten. Oppfordringen er følgende: Ikke gjør oppgaven for vanskelig. Tenk på det mer som en kunst enn en kamp. Start med å stille dette enkle kontrollspørsmålet:

Hva er planen med planen?

Og en ting til: Reguleringsplanen består både av et arealplankart og tilhørende bestemmelser, se plan- og bygningsloven § 12-1. Kart og tekst må ses i sammenheng. Det er gjerne i planbestemmelsene man må gjøre tolkningsjobben.


126 visninger0 kommentarer

Vil du høre fra oss?

planogbygniningsrett.no

Kommentarer og formidling av fagstoff om eiendomsjuss. 

Få varsel når det kommer noe nytt! 

eller 

Følg via RSS

© 2023 by FEEDs & GRIDs. Proudly created with Wix.com