Søk
  • Marianne Reusch

Kunsten å tolke en reguleringsplan

Hva sier planen - egentlig?

Reguleringsplanen er et avgjørende dokument for utfallet av en byggesak. Det som "følger av" planen, eller er "fastsatt i planen" gir grunnlag for både tillatelser og avslag.


Artikkel i Kommunalteknikk: Gamle reguleringsplaner - en guide til enklere og bedre saksbehandling.


Reguleringsplaner skal praktiseres forutsigbart for borgerne. saksbehandlere skal være trygge på vurdering av tillatelser og dispensasjoner. Med andre ord - mye står på spill. Det er viktig at planene tolkes riktig.


Det viktige utgangspunktet er rett å slett å vite dette: Planer må tolkes.

Planen skal forstås og praktiseres i samsvar med sitt formål og sin hensikt.

Det lett å snuble. For eksempel fordi man tviholder på en firkantet forståelse av et begrep, og glemmer hva planen skulle løse.


Tolkningsplikten. Oppfordringen er følgende: Ikke gjør oppgaven for vanskelig. Tenk på det mer som en kunst enn en kamp. Start med å stille dette enkle kontrollspørsmålet:

Hva er planen med planen?

Og en ting til: Reguleringsplanen består både av et arealplankart og tilhørende bestemmelser, se plan- og bygningsloven § 12-1. Kart og tekst må ses i sammenheng. Det er gjerne i planbestemmelsene man må gjøre tolkningsjobben.


Les også:

Vil du høre fra oss?

planogbygniningsrett.no

Kommentarer og formidling av fagstoff om eiendomsjuss. 

Få varsel når det kommer noe nytt! 

eller 

Følg via RSS

© 2023 by FEEDs & GRIDs. Proudly created with Wix.com