Søk
  • Marianne Reusch

Matrikkel og mysterier

Oppdatert: 11. april 2021

Podcast. Janne Johnsen og Leikny Gammelmo formidler etterlengtet kunnskap gjennom stadig nye episoder av matrikkelpodden.


Kartverkets Leikny Gammelmo (t.v.) og Janne Johansen deler fagkunnskap på Matrikkelpodden. Foto: Hanna Hauan, Kartverket.

Ordet matrikkel kommer fra det latinske matricula – og betyr helt enkelt register.

Alle eiendommer. På norsk er Matrikkelen betegnelse på det offisielle registeret over alle landets eiendommer, inkludert grenser, areal, bygninger og adresser. Så langt, alt vel. Oversikt over eiendommer er grunnleggende viktig i veldig mange sammenhenger. Ambisjonsnivået er skyhøyt, slik det kommer til uttrykk i matrikkelloven § 1:


"Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde."


Ensartet og pålitelig register. I virkeligheten er det en lang vei frem. Men arbeidet er godt i gang. Jobben med å skape et mer ensartet og pålitelig eiendomsregister gjøres nå.

Med masterplan for Matrikkelen skal Janne, Leikny og deres team heve kvaliteten på landets offisielle eiendomsregister. Foto: Hanna Hauan, Kartverket.

Masterplan matrikkel er navnet på prosjektet som skal ta eiendomsregisteret til et nytt nivå. Kvaliteten på datagrunnlaget er et viktig stikkord. Registeret blir ikke bedre enn opplysningene som legges inn. Målet med prosjektet er blant annet å bidra til raskere oppdateringen av data, og økt kunnskap om hva opplysningene i registeret kan brukes til.


Faglig tyngde. De to skaperne av Matrikkelpodden har solid bakgrunn. Janne har fartstid fra plan- og bygningsetaten i Oslo, der hun jobbet som byggesaksbehandler, og klagesaksjurist, med spesialisering mot oppfølging av ulovlige tiltak. I Kartverket er hun nå tilsynsansvarlig i Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen, og har tidligere vært fagansvarlig for bygningsdelen i matrikkelen. Leikny har doktorgrad (ph. d.) i eiendomsfag, i tillegg til utdannelse både som landmåler og jordskiftekandidat. Hun har også skrevet boken Endring av fast eiendom.


Matrikkelpodden. Fra sitt studio hos Kartverket deler Janne Johnsen og Leikny Gammelmo stadig nye episoder om matrikkelen, mysteriene, masterplanen og mye mer. Her kan man blant annet lytte til temaer som Oppmålingsforretning i koronaens tid, med nyttige tips og triks, eller Matrikkelen som felleskomponent som tar for seg matrikkelens rolle i samfunnet, og den praktiske betydningen for hver og en av oss. Anbefales!


Sett også av et lite kvarter til episoden Myter og myteknusing.

Folkens, dette er pensum!