Søk
  • Marianne Reusch

Topplisten - Mest lest

Oppdatert: 12. april 2020

På forsiden av Lovdatas gratisversjon, er det en boks som viser hvilke lover som er mest sett til enhver tid. Man kan velge mellom visningene "denne uken" og "i dag".

Jeg har fulgt med på listen over noen år, og lagt merke til en ting:


Plan- og bygningsloven er så godt som alltid høyt oppe. I lange perioder kan den ligge og vake på rundt andre og tredje plass. Noen ganger ligger den også helt øverst.


Denne uken, en liten måned etter at landet ble corona-stengt, ligger loven på tredje plass over de mest søkte lovene. Arbeidsledigheten har eksplodert. Likevel er det flere som ser på plan- og bygningsloven enn på arbeidsmiljøloven. Folketrygdloven og straffeloven ligger øverst på listen. Det gjorde de ofte tidligere også.


Plan- og bygningsloven er på topplisten over Norges mest søkte lover. Hver dag. Hele året.  Loven er den viktigste enkeltloven om fast eiendom. I samspill med andre lover er plan- og bygningsrett sentralt for alle som er i kontakt med eiendomsjuss.