Søk
  • Marianne Reusch

Mikrokontrakter

Avtale i sin enkleste form er tilbud + aksept. Formfriheten i norsk rett gjør at også muntlige avtaler binder. Et nikk eller tommel opp kan være tilstrekkelig. Men så var det beviset..

Lawyered! Gründerne Carina Elise Godou og Mia Westby har laget appen som sikrer dokumentasjon av små avtaler. Foto: Ine Therese Aarkvisla.

Avtale i app. Nøkkelen er å kunne dokumentere at avtalen faktisk er inngått. Dette har gründerne Carina Elise Godou og Mia Westby funnet en løsning på. Førstnevnte har både Gründerskolen og en bachelor i eiendomsmegling fra BI på CV-en. Sistnevnte kan skilte med sammensatt bachelor i jus, en bachelor i psykologi og sosialt Entreprenørskap på masternivå. Sammen har de lansert appen lawyered som hjelper deg å inngå enkle, bindende avtaler med bare noen tastetrykk på mobilen.


- Mange opplever at terskelen er høy for å inngå en skriftlig avtale. Vi ønsker å bidra

til at enkle avtaler kan inngås både lovlig og raskt, forklarer Mia.


- Det har en verdi at flere kan hjelpes til å inngå ukompliserte avtaler og samtidig

sikre dokumentasjon, supplerer Carina.

Enkelt er trygt. Med støtte fra Innovasjon Norge er allerede 7 basiskontrakter fritt tilgjengelig, blant annet kjøpsavtale, fullmakt og samtykkeerklæring.


Hvordan funker det?


- Kort fortalt: Appen lastes gratis ned fra App store eller Google play. I menyvalget klikker man på den aktuelle kontrakten. De nødvendige rubrikkene fylle ut, avtalen signeres på mobilskjermen, og en PDF genereres og lagres på enheten.


Blir det for enkelt? Neppe. Brukt riktig kan mikrokontrakter hjelpe deg med å holde et våkent blikk på de viktige tingene. Bedre å konsentrere seg om å fylle inn tre-fire presise opplysninger, ennå forplikte seg til flerfoldige tettskrevne sider som man ikke leser uansett. For ikke å snakke om forbehold og ansvarsfraskrivelser, pluss den lille skriften på baksiden..


Kommer snart. Lawyered er i startgropen. Konseptet utvides raskt. Signering med bank-ID er like om hjørnet. Det samme er utvidelse med en større katalog mikrokontrakter til bruk på mange forskjellige områder.


- Det vil være en portal hvor brukerne kan lagre alle sine inngåtte mikrokontrakter,

og samtidig finne formularene de trenger i flere praktiske situasjoner, forteller de

driftige gründerne.


De legger heller ikke skjul på at de med dette melder seg på i markedet.


- Vi lager en plattform som tar sikte på å digitalisere en del av advokatbransjen,

herunder å koble kunder til riktig advokat.


Potensialet for mikrokontraktene er åpenbart. Innenfor fast eiendom tenker jeg for eksempel på plikten til nabovarsling i byggesaker, plan- og bygningsloven § 21-3. Her er det selvsagt en del formaliteter som må følges. Men mange naboer har ingen innvendinger til byggeplanene. Kanskje de kan bekrefte med en mikrokontrakt, så blir det fortgang i byggesaken.


§ 21-3. Nabovarsel
Før​ søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden

Radarparet Godou og Westby røper også en detalj som kan løfte mikroavtaler om fast eiendom til et nytt nivå.


- For noen av kontraktstypene vil det bli lagt til en kamerafunksjon og en mulighet til å laste opp et bilde i kontrakten som illustrerer for eksempel detaljer rund plassering av mindre tiltak mot nabogrensen, avtaler om trær og greiner og den slags som mange bruker mye energi på å være uenige om.


Lawyered. Alle som har vært innom seriene «How I met your mother» eller «Suits» kjenner begrepet.


Forklar!


- Det kan vel best oppsummeres som et uttrykk for at diskusjonen avsluttes, ved at beviset legges på bordet. Oppklart! Ferdig snakka! Lawyered!Miniforklaring på mikrokontrakter:

«For mindre forhold som enkelt kan avtales, men som vanskelig kan bevises.»