Søk
  • Marianne Reusch

Nye kurs og workshops

Oppdatert: jan. 18

FULLTEGNET. Nye kurs legges ut etter påske.


Start 2021 med å gi deg selv et kompetanseløft. Er du klar for å gå løs på de vanskeligste sakene i skuffen? Sakene som har gått i lås, - der alle har gitt opp? Eller er tiden inne for å ta kontroll på den voksende køen av uløste oppgaver? Lang saksbehandlingstid er en tap-tap situasjon, med ulemper og kostnader for alle parter.

Solen går opp for nye muligheter i 2021.

Digitale kurs og workshops for første kvartal 2021 er tilgjengelig nå. (Vær rask. Begrenset antall).


Det er mange teknikker for å arbeide lettere, raskere og mer treffsikkert med bygge-, eiendoms- og arealsaker, uansett hvilken rolle man har i prosessen. Oppsummert handler det om å bli mer komfortabel med å navigere gjennom lovgivning, forskrifter, og praksis, om å forstå og benytte de forhandlingsmulighetene som finnes. Det handler om å bli trygg på når man skal handle raskt, og når man bør ta seg tid, samt om å lære seg hvilke juridiske verktøy som er mest nyttige for akkurat den oppgaven som skal løses.


Kursene jeg holder i vårsemesteret fokuserer på disse temaområdene:

  • Vanskelige saker - analyseverktøy for å komme videre når saken har gått i lås.

  • Kortere saksbehandlingstid - Hvordan løse flere saker, på tilgjengelig tid, med eksisterende ressurser.

Plan- og bygningsloven er Norges nest mest søkte lov hver eneste dag (på plassen etter folketrygdloven). Mange er interessert i - og berørt av - dette fagfeltet. Når du som jobber med dette tar nye steg for å heve kvaliteten på ditt arbeid, vil det høyst sannsynlig være til nytte og glede for mange andre.


Uansett hvordan du tar tak i utfordringen, ved å lese, utveksle erfaringer med kolleger, ta kurs og etterutdanning, eller gå frem på andre måter, her er min oppfordring: Sett deg et mål om å heve kompetansen et knepp eller to i 2021. 😊


Lykke til!