Søk
  • Marianne Reusch

Reguleringsplaner og utløpsdato

Oppdatert: 16. okt. 2020

Nå starter vi jakten på Norges eldste reguleringsplan som fortsatt er i bruk. Bli med på premiekonkurranse.🏆 Delta i konkurransen her.


Gamle planer kan fortsatt ha avgjørende betydning.

Tidsskriftet Kommunalteknikk og nettstedet planogbygningsrett.no har gått sammen om å sette i gang letingen etter landets eldste reguleringsplan som fortsatt gjelder. Hvorfor?

Planen avgjør. En reguleringsplan er ett av de viktigste dokumentene som bestemmer hva en eiendom kan brukes til. For ikke å snakke om hva som kan komme til å skje på nabotomten. Reguleringsplaner er grunnlag for både tillatelser og avslag. Å ha kontroll på reguleringsplanene er en nøkkelfaktor i forvaltning av arealer og utvikling av eiendom. Mange planer er rykende ferske. Andre begynner å bli nokså gamle.


Hvor lenge varer en reguleringsplan? Har de en «holdbarhetsdato»?

Plan- og bygningsloven § 34-2 fjerde ledd sier at:

arealplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan.

Reguleringsplaner er altså ikke noe som «går over av seg selv». Heller ikke om den begynner å bli i utakt med omgivelsene.


Best før. Muligheten for ekspropriasjon til gjennomføring av planen utløper etter 10 år. Reglene om dette står i plan- og bygningsloven § 16-2. Resten av planen fortsette å gjelde etter at fristen har utløpt. Kanskje man kan si at planen er best før, men ikke nødvendigvis dårlig etter?


Nye og gamle planer. En ganske vanlig situasjon er at det kommer en ny versjon av kommuneplanens arealdel, samtidig som gamle reguleringsplaner fortsatt gjelder. Dette reguleres av kollisjonsregelen i plan- og bygningsloven § 1-5. Viktig her er at det bare er ved motstrid ny plan går foran. Den gamle reguleringsplanen blir altså ikke automatisk opphevet selv om kommuneplanens arealdel fornyes.


Boken som nevner "reguleringsplan" for første gang.

Hvor gammel kan en reguleringsplan egentlig være, rent teknisk?

Det korte svaret er: Eldre enn du tror. Første gang begrepet reguleringsplan ble brukt i en juridisk bok var i «Udkast til en bygningslov for Bergen fra 1844». Såpass langt tilbake i tid skal vi nok ikke denne gang. I 2017 kom det en lovendring som skulle gjøre det enklere å oppheve gamle planer. Plan- og bygningsloven § 12-14 fikk da et nytt fjerde ledd. Hva som faktisk har skjedd etter dette, gjenstår å se.


Hva kan vi finne? Når man begynner å lete, er det nok grunn til å tro at det vil dukke opp reguleringsplaner som burde vært opphevet. For lengst. Men hvem vet. Kanskje vi også finner eldre planer som står seg godt, og fortsatt vil gjelde lenge fremover. Det vil sikkert dukke opp morsomme, merkelige eller tankevekkende planer. Som altså fortsatt gjelder. Ha også øynene opp for de reguleringsplanene som er delvis opphevet, og derved fortsatt gjelder - delvis.

Ditt bidrag teller. Når vi finner frem til aktuelle kandidater, blir planene analysert og vi deler funn og refleksjoner. Håpet er ny innsikt – for alle.


Alle som deltar blir med i trekningen av dette rykende ferske to-binds verket med kommentarer til plan- og bygningsloven

Premiekonkurranse. Kommunene oppfordres til å lete dypt i skuffer og skap, også de digitale. Alle andre er også velkomne til å bli med. Har du satt deg inn i reguleringsplanen der du bor? Hvis ikke, er dette en fin anledning. Fristen var opprinnelig 15. september 2020.


NY FRIST: 1. februar 2021


Send inn ditt bidrag her.


Begynn jakten på den eldste reguleringsplanen i ditt område nå!