Søk
  • Marianne Reusch

Roseslottet - kunstprosjekt og byggesak

Frigjøringsdagen. Vebjørn og Eimund Sands kunstpark Roseslottet troner majestetisk i skogkanten ved Frognerseteren, Oslos populære utfartsområde. En kunstpark med malerier i friluft skal fortelle historien om okkupasjonen av Norge, og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. Den 8. mai 2020 var det 75 år siden frigjøringen i 1945. Byggesaken tok drøye to år. Trolig som forventet for et slikt prosjekt.

Laginnsats og arbeidsdeling. Sivilrkitekt Tore Wiig har vært ansvarlig søker og tatt seg av de byråkratiske utfordringene, mens Vebjørn Sand har konsentrert seg om det kunstneriske.

Vebjørn Sand og hans team tar imot til en liten titt i kulissene. Parken skulle åpnet i dag. Men de rådende omstendighetene gjør at det må vente noen få uker til.


-Velkommen, sier Vebjørn og slår ut med armene. Det er en varm og entusiastisk mottakelse – med forsvarlig koronaavstand i alle ledd.

Roseslottet på Frognerseteren er stedet for både utsikt og innsikt.

Bakom synger byggesaken. Det publikum ikke ser, og de fleste ikke tenker på, er byggesaksbehandling som danner bakteppet for å få realisert et slikt prosjekt. På fagspråket snakker vi her om en midlertidig konstruksjon som omfattes av plan- og bygningsloven § 30-5. Byggteknisk forskrift (TEK17) § 1-2 (4) gjelder også. Det samme gjør Byggesaksforskriften, se SAK § 5-4.


Hvordan klarer kunstneren å arbeide kreativt mens lover og forskrifter stiller krav til prosjektet. Begrenser det skaperkraften?


Utendørsgalleriet. Sand har skapt kunstverk ved hjelp av industriprodukter som tåler vær og vind. -Bare jeg har oker og blått og hvitt og sort, plater og store pensler, så er jeg i gang, sier den produktive kunstneren.

- Overhodet ikke! smiler Vebjørn. Og er lynrask med forklaringen. Når man har med folk som dette, er byggeprosjektet i trygge hender. Han viser til mangeårig samarbeidspartner, sivilarkitekt Tore Wiig som er ansvarlig søker for prosjektet.


Fra New York til Nordmarka. Kunstmaler og prosjektskaper Sand har fullført flere store kunstinstallasjoner gjennom årene. Han vet en del om hva som venter av byråkrati når nye ideer melder seg. På merittlisten har han blant annet bygging av en isbro utenfor FN-bygningen i New York sentrum i 2007.


- Amerika er jo mulighetenes land. Men når det kommer til byggesaksbehandlingen på Manhattan, er det utvilsomt en lang og komplisert prosess, kommenterer han.

Rettsstaten da og nå. Da Norge ble okkupert, ble rettsstaten satt ut av spill. Å minne om dette, er del av Roseslottets visjon. Et lite apropos til rettsstat er nettopp byggesaksbehandlingen, som ifølge plan- og bygningslovens formålsparagraf skal sikre grunnleggende verdier som åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning.

Roseslottet skriver på sin hjemmeside:

Når vi visste hvor slottet skulle stå, begynte en lang prosess med å skaffe tillatelser fra forskjellige myndigheter.

Den veien gjennom byråkratiet er det arkitekt Tore Wiig hos Hille Melbye arkitekter som har stått i spissen for, på vegne av tiltakshaver som er stiftelsen Roseslottet.


- Byggesaken må være på stell. Det må være i orden. Og det tar tid.
Roseslottet byr på både utsikt og innsikt.

Her er bare et lite utdrag av det som måtte på plass for å realisere Roseslottet:Veien gjennom kunsten. En genistrek i kunstparkens utforming er rampen – en spiralformet gangvei som leder publikum gjennom installasjonen. Hjernen bak konstruksjonen er Eimund Sand. Og, ja, den er universelt utformet😊


Kunsten å realisere et byggeprosjekt

Vebjørn Sand og Tore Wiig har kjent hverandre i over 30 år, og samarbeidet om store prosjekter. Arkitekten blir alltid tidlig involvert når Sand har en idé som skal settes ut i livet.


Dette er kanskje selve kunsten: Å arbeide sammen med bra folk - inkludert noen som har kontroll på byggesaken.

Roseslottets skapere, Vebjørn (t.v.) og Eimund Sand.