Søk
  • Marianne Reusch

Saksnummer: 007 Byggherre: James Bond

Oppdatert: 16. april 2020

Bond og byggesaken. Premiere for den kommende Bond-filmen "No time to die" er foreløpig satt til november 2020. En del av filminnspillingen ble gjort i Norge. Nittedal kommune fikk servert en byggesaksnøtt av de sjeldne. Hva sier plan- og bygningsloven om bygging av filmkulisser som må til for å produsere en film av dette formatet? Nå er den offisielle filmtraileren ute, og vi får se et hint av det mystiske byggverket. (Videosnutt nederst i saken).


Filmkulisser under bygging. Foto fra startsiden.no.


Det gikk først en masse rykter. Skulle virkelig scener til neste Bond-film spilles inn her i Norge? Samtidig var et mystisk byggverk under oppføring i Nittedals dype skoger. Byggeplassen var avsperret, og strengere bevoktet enn vi er vant til.


Da Lovdata kunngjorde Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ved filminnspilling var filmprosjektet så og si bekreftet.


Licence to build. -James Bond og hans filmcrew gjør hva de vil, sa mange. De bryr seg vel ikke om et innviklet lovverk om byggedetaljer, i et perifert skandinavisk land? Men. For den som måtte lure: Plan og bygningsloven gjelder kort oppsummert over alt i Norge. Lovens virkeområde står i § 1-2. Reglene er såkalt sektorovergripende. Som betyr at de, bortsett fra noen spesifiserte unntak, gjelder alle typer virksomheter. Også filminnspilling. Dette visste kommunen. Saken ble grundig behandlet, i tråd med loven.


A word is not enough. Skal man bygge noe som ser ut som et hus, men som i realiteten er kulisser til en film, gjelder nemlig loven også. Da er det ikke nok at byggesaksmyndighetene gir deg et klapp på skulderen og en tommel opp. Man må i tillegg ha tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Kommunen traff vedtaket, som mange nysgjerringe nyhetskanaler gjerne ville se. Kanskje i håp om at det kunne være en bakvei til innsideinformasjon om den kommende storfilmen?


Ask another day. Publikum har rett til innsyn i myndighetenes saksbehandlingen. Reglene står i loven om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova). Alle som forsøkte seg med innsynsretten, kom denne gang til stengte dører. For offentlighetsprinsippet har også viktige unntak.


For your eyes only. Forvatningsloven § 13 første ledd nr. 2 fastsetter at byggesaksmyndighetene har taushetsplikt om forretningsforhold som det vil være av konkurransemessing betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. (Justisdepartementets prinsipputtalelse om forretningshemmeligheter). Oppsummert hadde altså kommunen plikt til å behandle saken etter plan- og bygningsloven. Men publikum hadde ikke rett til innsyn i saksbehandlingen, grunnnet taushetsbelagte forretningshemmeligheter.


From Nittedal with love. Kommunen gjorde jobben sin. Saken ble behandlet, både grundig og raskt, slik forholdene krevet. Det ble stilt krav til tidsbegrensning av tiltaket, og opprydning og tilbakeføring etterpå. 👏 Samtidig sørget de for at sensitiv forretningsinformasjon ikke lekket underveis. Nå er filmtraileren ute. Se fra ca. 1:37 til 1:40 i filmen. De norske skoger generelt, og det mystiske byggverket spesielt, er viet noen korte, spennende, sekunder. Enjoy!