Plan- og bygningsretten i et nøtteskall - 15. september 2021

«Bruksanvisning» til en av Norges mest etterspurte lover.

Plan- og bygningsloven. Omfangsrik. Etterspurt.

Hva kan bygges hvor av hvem, og hvordan?

Lovens virkeområde. Gjelder nesten alt, nesten overalt.

Formålsparagrafen pbl § 1-1. Hva brukes den til?

Pusteromsregler – sikkerhetsventiler – nødbrems - vurderinger – skjønn.

Eiendom forplikter – Grunneierens handlefrihet, muligheter og begrensninger.

Hva er et «tiltak» - Den (usynlige) grensen for søknadsplikt.

Den korte sjekklisten.

Den kronglete veien fra pbl § 1-6 (definisjon), via lovens kapittel 20 (søknadsplikt) og Byggesaksforskriften kapittel 4 (unntak fra søknadsplikt), til § 30-4 (andre varige konstruksjoner) – loven gjelder «så langt den passer».

Søknad i ett eller to trinn? Et valg – med konsekvenser. Pbl § 21-2, femte ledd. SAK § 5-4 og § 6-4.

Arealplaner – Alt de kan – og ikke kan – føre til.

Hva er en reguleringsplan – egentlig? Definisjonen i pbl § 12-1.

Kollisjon mellom planer, pbl § 1-5.

Kunsten å tolke en reguleringsplan.

Endring av reguleringsplaner, pbl § 12-14.

Arealplanenes rettsvirkninger, pbl § 11-6 og § 12-4.

Privatrettslige forhold, pbl § 21-6.

Lov om hevd fra 1966.

Regler for skreddersøm.

Rekkefølgebestemmelser, pbl § 12-7.

Dispensasjon på vilkår, pbl § 19-2.

Ekspropriasjon og rådighetsinnskrenkninger – den viktige forskjellen.

Vernet om eiendomsretten, grunnloven § 105.

Gjennomføring av planer.

Planens betydning for ekspropriasjonserstatningen.

Ekspropriasjon av begrensede rettigheter, pbl § 16-1.